bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Podstawa prawna
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Dokumenty

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r. , poz. 1330)

Pobierz

 

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2018 poz. 1243)

Pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)
Pobierz

 

 

Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172)

Pobierz

 

 

Decyzja Nr 84/MON z dnia 7 kwietnia 2017 r.  zmieniająca decyzję w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej

Pobierz