bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zgłaszanie incydentów do CSIRT MON
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Zgłaszanie incydentów teleinformatycznych

Zgłoszenie i obsługa incydentów teleinformatycznych reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o  krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zespół CSIRT MON prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej został wskazany jako jeden z 3 Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym.

Incydenty teleinformatyczne do CSIRT MON mogą zgłaszać podmioty wskazane w art. 26  ust. 5 ustawyz dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wypełniając formularz zgłaszania incydentów, który po wypełnieniu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: csirt-mon@ron.mil.pl

W celu zachowania poufności przesyłanych danych należy w kontaktach mailowych z CSIRT MON używać szyfrowania przesyłek.  Do tego celu używać można systemu PGP. Klucz publiczny PGP zespołu CSIRT MON dostępny jest w zakładce Klucz PGP.

W wypadku braku dostępu do sieci prosimy o kontakt telefoniczny:
261 871 641

Za incydent uznaje się każde niepożądane wydarzenie w systemie teleinformatycznym, którego wynikiem może być:

  • utrata poufności danych,
  • uszkodzenie lub utrata danych,
  • zakłócenie integralności systemu komputerowego,
  • nieautoryzowane użycie konta innego użytkownika,
  • nieautoryzowane użycie praw dostępu,
  • wprowadzenie złośliwych kodów, które niszczą informacje.Za incydent nie są natomiast uważane uszkodzenia spowodowane przez wydarzenia losowe takie jak: powodzie, ogień, zaburzenia zasilania, nadmierna temperatura itp. W wymienionych wypadkach zgłoszenia należy dokonać do odpowiedniego działu obsługi technicznej.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2018-08-28 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-08-28 14:01