bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Wojskowa służba kobiet
wg. stanu na dzień 15.06.2018 r. w Siłach Zbrojnych RP zawodową służbę wojskową we wszystkich korpusach osobowych pełniło 6 083 żołnierzy-kobiet.

 

DOSTĘP DO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

 

Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki w szkołach wojskowych - akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i podoficerskich. Egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany w stosunku do płci, natomiast z wiedzy jest identyczny dla obu płci.

 

Limit miejsc w szkołach wojskowych na poszczególnych kierunkach studiów, uzależniony od potrzeb Sił Zbrojnych, i jest ogłaszany corocznie w formie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (tzw. studium oficerskie). W powyższych dokumentach limity nie są rozdzielone ze względu na płeć.

 

Absolwentki cywilnych uczelni mogą starać się o przyjęcie do Studium Oficerskiego we Wrocławiu, Dęblinie i Łodzi.

 

Wg stanu na dzień 1 czerwca 2018 r. w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich oraz ośrodkach szkolenia kształciły się 623 kobiety - kandydatki na żołnierzy.

W szkołach wojskowych, w tzw. służbie kandydackiej, uczy się 460 kobiet.

 

ROZMIESZCZENIE ŻOŁNIERZY-KOBIET W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SIŁ ZBROJNYCH

 • Ministerstwo Obrony Narodowej oraz jednostki podległe - 44
 • Sztab Generalny WP oraz jednostki podległe - 35
 • Dowództwo Generalne RSZ oraz jednostki podległe - 1096
 • Wojska Lądowe - 2293
 • Siły Powietrzne - 828
 • Marynarka Wojenna - 453
 • Dowództwo Operacyjne RSZ - 52
 • Żandarmeria Wojskowa - 174
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa - 138
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych - 443
 • WOT i podległe jednostki - 133
 • Jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia - 88
 • Pozostałe - 356

 

ROZMIESZCZENIE ŻOŁNIERZY-KOBIET W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH

 • Łączności i informatyki - 770
 • Kryptologii i cyberbezpieczeństwa - 17
 • Przeciwlotniczy - 184
 • Inżynierii wojskowej - 283
 • Obrony przed Bronią Masowego Rażenia - 116
 • Sił powietrznych - 505
 • Marynarki wojennej - 191
 • Wojsk Lądowych - 981
 • Logistyki - 1241
 • Medyczny - 659
 • Żandarmerii Wojskowej - 152
 • Sprawiedliwości i obsługi prawnej - 43
 • Finansowy - 32
 • Wychowawczy - 120
 • Wojsk lądowych - 981
 • Rozpoznania i walki elektronicznej - 177
 • Ogólny - 494
 • Inne - 118

 

KORPUSY

Kobiety stanowią 5,98 % żołnierzy pełniących służbę.

 • Korpus oficerski - 1566
 • Korpus podoficerski - 945
 • Korpus szeregowych - 3572

 

KOBIETY NA STANOWISKACH DOWÓDCZYCH

Liczba żołnierzy-kobiet pełniących funkcje dowódcze na różnych szczeblach dowodzenia.

 

UDZIAŁ KOBIET-ŻOŁNIERZY W MISJACH POKOJOWYCH I STABILIZACYJNYCH

Stan na 31.12.2017 r.:

 • PKW Afganistan RSM – 16
 • PKW KFOR Kosowo12
 • PKW Irak – 2
 • PKW OIR Kuwejt – 3
 • PKW Łotwa – 10
 • PKW Rumunia  – 7
 • PKW EUFOR BiH – 1
 • PKW ORLIK 7 – 1
 • PKW CZERNICKI – 3
 • Inne – 1

 KONTAKT

PRZEWODNICZĄCA RADY ds. KOBIET w SZ RP

ppłk Beata TARGOŃSKA

tel. 261 840 220

btargonska@mon.gov.pl

 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY ds. KOBIET w SZ RP
kpt. mar. Anna SIUDAK

mjr Joanna JAWORSKA
00 - 909 Warszawa
Al. Niepodległości 218

 

 Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet

ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz

tel. 261 871 336

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-03 17:08