bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Umundurowanie

foto ppłk S.Ratyński

 

Współczesne umundurowanie Wojska Polskiego

 

 

Wybrane akty prawne:

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (strona ISAP)

 

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (strona ISAP)

 

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (strona ISAP) (zmiana strona ISAP)

 

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (strona Dz. U.)

 

Decyzja Nr 22/MON z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulaci równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług (Dz.Urz. MON)

 

Ubiory wieczorowe

 

 

 

 

Mundury galowe

Wojsk Lądowych

Sił Powietrznych

Marynarki Wojennej

 

 

Mundury wyjściowe

Wojsk Lądowych

Sił Powietrznych

Marynarki Wojennej

 

 

 

Ubiory służbowe

 

 

 

 

Orły i oznaki stopni

 

 

 

 

 

Wzory oznak
korpusu osobowego/grupy osobowej (specjalności)

 

 

 

 

Oznaki specjalistów wojskowych

 

 

 

Oznaki szkolne

 

 

Ubiory polowe

 

 

 

 

Ubiory specjalne

 

 

 

 

Ubiory ćwiczebne

 

 

Sposób noszenia orderów, odznaczeń i odznak

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-06-24 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-06-24 10:23