bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Pobyt w sanatorium

Każdy żołnierz, którego stan zdrowia tego wymaga, po powrocie z misji poza granicami kraju ma możliwość skorzystania z turnusu leczniczo-profilaktycznego z „treningiem antystresowym” w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.

OFERTA TURNUSU ZAWIERA:

 1. 14 dniowy program „treningu antystresowego”,
 2. zabiegi przyrodolecznicze,
 3. zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie,
 4. propozycje organizatora (wycieczki, zajęcia kulturalno-oświatowe).

Żołnierz przebywa na turnusie leczniczo-profilaktycznym w ramach podróży służbowej, czas pobytu nie jest włączany do urlopu zdrowotnego. Wspólnie z żołnierzem w turnusie mogą uczestniczyć osoby towarzyszące (odpłatnie). Pobyt żołnierza na turnusie leczniczo-profilaktycznym pokrywany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

LOKALIZACJA:

Turnusy leczniczo-profilaktyczne z „treningiem antystresowym” realizowane są w 4 wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych w następujących miejscowościach:

 1. Krynica Zdrój
 2. Lądek Zdrój
 3. Busko Zdrój
 4. Ciechocinek

PROGRAM „TRENINGU ANTYSTRESOWEGO”:

14 dniowe turnusy leczniczo-profilaktyczne prowadzi się zgodnie z programem profilaktyki psychologicznej - „Trening antystresowy” (TA). TA realizuje się poprzez oddziaływania psychologiczne. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani psycholodzy kliniczni i psychoterapeuci.

 1. Każdy żołnierz po przyjeździe otrzymuje ramowy program treningu antystresowego (TA).
 2. TA rozpoczyna się przyjazdem w niedzielę, a kończy wyjazdem w sobotę.
 3. Trening antystresowy składa się z dwóch głównych części: sesje zajęć grupowych oraz zajęcia relaksacyjne. W trakcie turnusu prowadzone są również indywidualne konsultacje psychologiczne.

PROCEDURA KIEROWANIA ŻOŁNIERZA NA TURNUS:

 1. Dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu pozostaje żołnierz, kieruje żołnierza zawodowego na turnus leczniczo-profilaktyczny, na wniosek lekarza takiej jednostki wojskowej.
 2. Podstawą wniosku, o którym mowa są wyniki badań lekarskich oraz opinia psychologiczna.
 3. Lekarz jednostki wojskowej wystawia skierowanie, którego druki można pobrać ze stron internetowych każdego ze szpitali (linki do stron www poniżej).
 4. Żołnierz informuje lekarza o chęci skorzystania z turnusu wspólnie z osobą towarzyszącą. Informacja ta powinna zostać odnotowana na skierowaniu.
 5. Po ustaleniu terminu turnusu żołnierz przesyła skierowanie podpisane oraz opieczętowane przez dowódcę i lekarza jednostki, do właściwego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego.
 6. Kandydat na turnus leczniczo-profilaktyczny musi posiadać oryginał skierowania w dniu przyjazdu do wybranego przez siebie szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego.

SZANOWNI ŻOŁNIERZE i PRACOWNICY WOJSKA!!!

Po powrocie z misji poza granicami kraju możecie być uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych z „Treningiem Psychologicznym”, które są organizowane w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo Kondycyjnym w Mrągowie.

Aby być uczestnikiem turnusu należy po powrocie do jednostki wojskowej, w której pełnisz służbę lub pracujesz, udać się do lekarza jednostki celem wydania skierowania na turnus rehabilitacyjny z „Treningiem Psychologicznym”.

Pamiętaj, że Twój pobyt na turnusie:

 1. Jest bezpłatny (na podstawie rozkazu wyjazdu).
 2. Nie jest włączany do czasu urlopu zdrowotnego.
 3. Nie wpływa na przebieg dalszej kariery zawodowej.
 4. Może być miłą aktywną formą spędzenia czasu z rodziną.
 5. Można zabrać ze sobą dzieci już w wieku przedszkolnym (od 3 lat).
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-01 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-01 16:35