bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Kształcenie językowe

Znajomość języków obcych jako narzędzia społecznego działania jest dziś nieodłącznym elementem rozwoju społecznego. Jest ona również nieodzownym elementem kształcenia ogólnego i przygotowania żołnierzy zawodowych do wykonywania obowiązków służbowych w kraju i za granicą. W Pakcie Północnoatlantyckim język angielski stanowi podstawowe narzędzie komunikacji werbalnej i traktowany jest jako lingua franca Sojuszu. Stało się zatem oczywiste, że personel wojskowy Sił Zbrojnych RP powinien osiągnąć taki poziom kompetencji komunikatywnej aby sprawnie funkcjonować w dzisiejszej rzeczywistości.

 

Kształcenie językowe w Siłach Zbrojnych RP jest jednym z priorytetów w systemie szkolnictwa wojskowego, co wynika przede wszystkim ze zobowiązań akcesyjnych oraz - w ich konsekwencji - przyjęcia i wdrożenia norm językowych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Standardy zawarte w dokumencie normalizacyjnym NATO STANAG 6001 określają precyzyjnie umiejętności językowe i specyfikują obszar sprawności komunikacyjnych dla kolejnych poziomów znajomości języków. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej, w strukturach szkolnictwa wojskowego kształcenie językowe jest realizowane na poziomach 1, 2 i 3, natomiast egzaminy są prowadzone na poziomach 1, 2, 3 i 4.

 

 

Komórką właściwą w zakresie kształtowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry, w tym procesu kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych jest Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

 

 

Głównym ośrodkiem nauczania w Siłach Zbrojnych RP jest Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi, które aktualnie prowadzi kształcenie językowe (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński) na potrzeby całych Sił Zbrojnych. Należy również podkreślić, że Studium jest również w stanie nauczać innych języków obcych wynikających z bieżących potrzeb sił zbrojnych związanych z udziałem w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w różnych rejonach świata, np. Afganistan – język perski (dari). Studium ściśle współpracuje z DNiSW przy opracowaniu założeń organizacyjno – dydaktycznych procesu kształcenia. Dodatkowo, w uczelniach wojskowych funkcjonują jednostki organizacyjne - studia języków obcych, prowadzące nauczanie kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz skierowanej na szkolenie kadry zawodowej.