bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba przygotowawcza
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Wiadomości ogólne

 

Służba przygotowawcza jest realizowana stosownie do potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych RP i jej głównym przeznaczeniem jest przygotowanie żołnierzy rezerwy na uzupełnienie w jednostkach wojskowych stanowisk służbowych przewidzianych dla żołnierzy Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR). Z tego powodu, każda osoba powołana do służby przygotowawczej ma gwarantowaną możliwość zawarcia w ostatnim okresie jej pełnienia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych po jej zakończeniu. Służba przygotowawcza otwiera również drogę do zawodowej służby wojskowej, do której może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca wyszkolenie wojskowe (odbywała służbę wojskową i jest żołnierzem rezerwy), a żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych są priorytetowo traktowani przy obsadzaniu stanowisk żołnierzy zawodowych.

 

Aby wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych lub zostać żołnierzem zawodowym konieczne jest odbycie przeszkolenia wojskowego w ramach służby przygotowawczej przez osoby, które wcześniej nie odbywały żadnej formy służby wojskowej.


Szkolenie w ramach służby przygotowawczej na potrzeby poszczególnych korpusów trwa do:

  • 4 miesięcy w korpusie szeregowych;
  • 5 miesięcy w korpusie podoficerów;
  • 6 miesięcy w korpusie oficerów.

Powyższe szkolenie kończy się egzaminem z nabytych umiejętności ogólnowojskowych i specjalistycznych. Odbycie służby przygotowawczej otwiera potencjalną drogę do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej.


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-03 09:40