bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Rekonwersja
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
O rekonwersji

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP to ogół przedsięwzięć  podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie  przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

Aktualności 2017

 

Aktualności 2016

 

Historia rekonwersji

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-06-24 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-06-24 12:09