bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Polskie Kontyngenty Wojskowe
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
PKW Mali

Cel misji Unii Europejskiej


Celem EUTM Mali jest udzielenie wsparcia Siłom Zbrojnym Republiki Mali i przywrócenia im zdolności bojowych niezbędnych do odzyskania kontroli nad całością terytorium państwa. Celem misji jest również wsparcie władz Republiki Mali w przywróceniu konstytucyjnego i demokratycznego porządku, w tym pomoc na rzecz przeprowadzenia wolnych, transparentnych i uczciwych wyborów w 2013 roku. EUTM Mali zapewni malijskim siłom zbrojnym doradztwo oraz szkolenie wojskowe w zakresie dowodzenia i kontroli, logistyki, zasobów ludzkich, a także międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony ludności i praw człowieka. Operacja ta jest integralną częścią kompleksowego podejścia UE do sytuacji w Mali i w regionie Sahelu. Ma ona pomóc polepszyć potencjał wojskowy malijskich sił zbrojnych, tak by były one w stanie pod kierownictwem cywilnym przywrócić integralność terytorialną kraju.

Strategicznym celem Unii Europejskiej, ujętym w „Strategii Bezpieczeństwa i Rozwoju Sahelu”, pozostaje promocja stabilizacji, bezpieczeństwa, rozwoju i praworządności poprzez zintegrowane i skoordynowane użycie wszystkich stosownych instrumentów UE umożliwiających zwalczenie źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa, rozwoju oraz konfliktów na poziomie lokalnym, narodowym i regionalnym.

Charakter misji


Misja EUTM ma charakter szkoleniowo-doradczy. Mandat wyklucza prowadzenie działań bojowych oraz operowanie w rejonach, w których prowadzone są takie działania (zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych użycie siły dopuszczalne jest w przypadku samoobrony). Misja szkoleniowa EUTM Mali, prowadzona w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, jest elementem kompleksowego podejścia (comprehensive approach) Unii Europejskiej do kwestii przywrócenia rządów władz krajowych na całym terytorium Mali oraz znalezienia trwałego rozwiązania dla obecnego kryzysu.

Zadania misji


Misja EUTM Mali odpowiada za:

  1. przeszkolenie 4 batalionów Sił Zbrojnych Republiki Mali, wraz elementami wsparcia bojowego (z uwzględnieniem szkoleń na temat międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony ludności cywilnej, praw człowieka);
  2. doradztwo w zakresie funkcjonowania systemu dowodzenia;
  3. wsparcie w obszarze usprawnienia systemu zabezpieczenia logistycznego;
  4. w dłuższej perspektywie, doradztwo w zakresie tworzenia efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi (w tym rekrutacji i szkoleń).

Szkolenia i doradztwo skierowane jest wyłącznie do malijskich Sił Zbrojnych. Szkolenie będzie poświęcone nie tylko wojskowym kwestiom technicznym – duży nacisk położony zostanie na przestrzeganie praw człowieka. W ramach swojego szerszego zaangażowania UE zamierza sfinansować przybycie cywilnych obserwatorów praw człowieka z Unii Afrykańskiej, ECOWAS i ONZ.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-21 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-21 09:36