bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Polskie Kontyngenty Wojskowe
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
PKW EUFOR/MTT

Geneza PKW EUFOR/MTT:


Zgodnie z decyzjami politycznymi i wojskowymi Polski Kontyngent Wojskowy EUFOR realizujący zadania stabilizacyjne w Bośni i Hercegowinie 30 listopada 2010 roku zakończył swoją działalność. 1 grudnia zadania doradczo-szkoleniowe w Bośni i Hercegowinie rozpoczął Polski Kontyngent Wojskowy PKW EUFOR/MTT (ang. Mobile Training Teams), w którego skład wchodzą cztery Mobilne Zespoły Szkoleniowe oraz 2 Zespoły Łącznikowe-Obserwacyjne. Ponadto Polacy służą także w kwaterze Sił EUFOR oraz w Europejskim Oddziale Żandarmerii Wojskowej.

Zadania i skład PKW:


Do głównych zadań Polskiego Kontyngentu Wojskowego należą:

 1. szkolenie i budowa zdolności wojskowych Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny,
 2. monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa,
 3. współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w strefie odpowiedzialności.

Podstawa Prawna:

 1. Postanowienie Prezydenta RP z dnia 15 listopada 2012 o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii;
 2. Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 404 z dnia 4 listopada 2010.;
 3. Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP nr 170/Org/DOSZ z dnia 22 lutego 2011;
 4. Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP nr 1022/Org/DOSZ z dnia 21 września 2012;
 5. Rozkaz Dowódcy Operacyjnego SZ nr 22 z dnia 31 marca 2011.