bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Patrole rozminowania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Zadania patroli rozminowani i grup nurków minerów

Do zadań patrolu rozminowania należy:

 1. Wybór sposobu usunięcia i zniszczenia wykrytych w terenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 2. Właściwa organizacja pracy podczas usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań oczyszczania terenu.
 4. Uzgadnianie z zainteresowanymi organami planu organizacji i kolejności wykonywania prac pomocniczych.
 5. Ustalanie wielkości strefy niebezpiecznej i jej granic odpowiednio do warunków miejscowych i rodzaju przedmiotu wybuchowego.
 6. Współdziałanie żołnierzy patrolu z urzędem gminy, policją i innymi osobami biorącymi udział w pracach zasadniczych i pomocniczych.
 7. Sporządzanie protokołów z wykonanych prac wybuchowych.
 8. Opracowanie, po zakończeniu roku kalendarzowego, dokumentacji z działalności patrolu rozminowania.
 9. Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego w przydzielonych rejonach.

 

         

 

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Artur Talik Czas wytworzenia: 2014-07-25 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-25 13:36