bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Patrole rozminowania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Tryb postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału

W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury działania patroli rozminowania:

  1. znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom (administracji państwowej lub samorządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Lasom Państwowym, Straży Miejskiej/Gminnej) fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (znalazła) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
  2. uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania;
  3. po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny jednostki wojskowej ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

Wytwarzający/Odpowiadający: Artur Talik Czas wytworzenia: 2014-07-25 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-25 14:08