bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Patrole rozminowania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Ilość oraz struktura Patroli Rozminowania i Grup Nurków-Minerów

Do zabezpieczenia zadań interwencyjnego oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (PWiN) w strukturach Sił Zbrojnych RP funkcjonuje 39 patroli rozminowania (PR) oraz 2 grupy nurków – minerów (GNM) Marynarki Wojennej RP, w tym:

 • w Wojskach Lądowych – 35 x PR;
 • w Marynarce Wojennej – 2 x PR oraz 2 x GNM;
 • w Siłach Powietrznych – 2 x PR.

 

Zgodnie z przydzielonymi rejonami odpowiedzialności, patrole rozminowania

Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej RP oraz Sił Powietrznych

pokrywają swoim zasięgiem obszar całego kraju

 


 

Ponadto, patrole rozminowania Marynarki Wojennej odpowiadają za obszar plaż morskich, rejon Półwyspu Helskiego, obszary zamknięte portów wojennych oraz rejony stacjonowania jednostek i lotniska Marynarki Wojennej.

 

GNM odpowiadają za obszary morskie 3 Flotylli Okrętów i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz podejmowanie PWiN w wodach śródlądowych, gdzie głębokość zalegania niewybuchu lub niewypału wyklucza interwencję lądowego patrolu rozminowania.

 

Patrole rozminowania Sił Powietrznych realizują wyłącznie zgłoszenia z rejonów poligonów lotniczych w Nadarzycach i w Ustce.

 

Wielkość przydzielonego obszaru dla patrolu rozminowania zależy od częstotliwości zgłoszeń na danym terenie. Średnio na obszarze województwa funkcjonuje od 1 do 4 patroli. Obsada etatowa 39 patroli rozminowania i GNM wchodzi w skład etatów jednostek wojskowych, przy których funkcjonują.Struktura patrolu rozminowania:

 1. Dowódca patrolu
 2. Zastępca dowódcy patrolu
 3. Starszy magazynier – saper
 4. Starszy kierowca – saper
 5. Saper
 6. Saper
 7. Kierowca – ratownik
 8. Kierowca – ratownik

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Artur Talik Czas wytworzenia: 2014-07-25 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-25 13:44