bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Medale i odznaczenia
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Odznaczenia wojskowe

Krzyż Wojskowy

 

Ustanowiony w 2007 r. nadaje się żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju. Krzyż Wojskowy może być nadany osobie cywilnej. Krzyż Wojskowy może być nadany tej samej osobie czterokrotnie. Krzyż Wojskowy może być nadany także formacji walczącej.

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

Morski Krzyż Zasługi z Mieczami

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

Wojskowy Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

Morski Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

Lotniczy Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

Gwiazda Afganistanu

Ustanowiona w 2007 r., jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu, działającego od 2002 r. Gwiazdę nadaje się żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej oraz osobom cywilnym, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej na danym terytorium. Gwiazda może być nadana obywatelom innych państw współdziałającym z polskimi kontyngentami wojskowymi lub współdziałającym w operacji wojskowej.

Gwiazda Czadu

Ustanowiona w 2010 r., Gwiazda Czadu jest odznaczeniem dla uczestników misji w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej pełniących służbę od dnia 1 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Gwiazda Iraku

Ustanowiona w 2007 r., jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Iraku, działającego od 2003 r. oraz uczestników operacji wojskowej „Iracka Wolność”.

Gwiazda Konga

Ustanowiona w 2010 r., Gwiazda Konga jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Demokratycznej Republice Konga i Republice Gabońskiej, działającego od 2006 roku.

Gwiazda Morza Śródziemnego

Ustanowiona w 2010 r., Gwiazda Morza Śródziemnego jest odznaczeniem dla żołnierzy biorących udział w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w okresach 4 lutego 2006 r. – 8 marca 2006r. ; 6 października 2006 r. – 31 marca 2007 r. ; 15 lipca 2008 r. – 30 listopada 2008 r. ; 1 października 2008 r. – 31 marca 2009 r.

 

Gwiazda Załogi Lotnicze

Odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla żołnierzy Sił Powietrznych, będących uczestnikami polskich kontyngentów wojskowych, działających od 2005 r. w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacjach wojskowych nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, a także w operacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2006 r. jest Gwiazda Załóg Lotniczych.

Medale resortowe:

 

Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (trzyklasowy):

 1. złoty
 2. srebrny
 3. brązowy

Za Zasługi dla Obronności Kraju (trzyklasowy):

 1. złoty
 2. srebrny
 3. brązowy

Medal Wojska Polskiego (trzyklasowy):

 1. złoty
 2. srebrny
 3. brązowy

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Czas wytworzenia: 2014-06-24 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-06-24 10:49