bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Dokumenty do pobrania

Dotyczące żołnierzy zawodowych:

 1. meldunek o wypadku
 2. oświadczenie poszkodowanego żołnierza o wypadku
 3. oświadczenie świadka żołnierza o wypadku


Dotyczące pracowników wojska:

 1. zawiadomienie o wypadku przy pracy
 2. wyjaśnienie poszkodowanego o wypadku przy pracy
 3. informacja świadka o wypadku przy pracy

 

 1. zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy (z pracy)
 2. wyjaśnienie poszkodowanego o wypadku w drodze do pracy (z pracy)
 3. informacja świadka o wypadku w drodze do pracy (z pracy)


Uwaga !!!
Poszkodowany zobowiązany jest dostarczyć wraz z powyższymi dokumentami, kserokopię dokumentacji medycznej wypadku oraz kserokopię zwolnienia lekarskiego, które to powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Inne dokumenty

 1. skierowanie na badania lekarskie
 2. karta szkolenia wstepnego w dziedzinie BHP

 

Informacja o świadczeniach i innych należnościach przysługujących żołnierzom i pracownikom w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową lub wykonywaną pracą w Polskich Kontyngentach Wojskowych - Vademecum

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-01 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-01 12:59