bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Projekty aktów prawnych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Zarządzenia

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Pismo kierujące projekt do uzgodnień
Projekt zarządzenia
OSR
Uzasadnienie

Opinia Centrum Analiz Strategicznych

Odpowiedź do Centrum Analiz Strategicznych


   Wytwarzający/Odpowiadający: płk Marta ZWIERZYK
    Czas wytworzenia: 2018-09-10
    Udostępniający: płk Jarosław ZEIDLER
    Czas udostępnienia: 2018-09-10


Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Pismo kierujące projekt do uzgodnień
Projekt zarządzenia
OSR
Uzasadnienie

Pismo BBN

Pismo RCL

Pismo MF

     Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Ignerowicz-Malczyk Magdalena
     Czas wytworzenia: 2018-08-09
     Udostępniający: Magdalena Czerwińska
     Czas udostępnienia: 2018-08-14


Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

pismo kierujące projekt zarządzenia na SKRM

Pismo kierujące projekt do uzgodnień
Projekt zarządzenia
OSR
Uzasadnienie

     Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Ignerowicz-Malczyk Magdalena
     Czas wytworzenia: 2018-01-25
     Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
     Czas udostępnienia: 2018-01-25

     Ostatnia zmiana: 2018-01-31


 

Projekt  zarządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pismo kierujące projekt do uzgodnień

Projekt zarządzenia

OSR

Uzasadnienie

     Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz KIELAK
     Czas wytworzenia: 2018-01-19
     Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
     Czas udostępnienia: 2018-01-22


 

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej.

Projekt zarządzenia

Pismo kierujące projekt do uzgodnień

Uzasadnienie

OSR

Uwagi Ministra Rozwoju i Finansów
Uwagi Rządowego Centrum Legislacji
Uwagi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uwagi Sekretarza Stanu w KPRM
Uwagi Ministra Środowiska
Uwagi Ministrar Infrastruktury i Budownictwa
     Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz KIELAK
     Czas wytworzenia: 2017-11-28
     Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
     Czas udostępnienia: 2017-11-28


 

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw statusu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt zarządzenia

Pismo RCL

Pismo BBN

Pismo MF

Pismo MSWiA

    Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Wojtachnio
      Czas wytworzenia: 2016-07-27
      Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
      Czas udostępnienia: 2016-07-27


 

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Projekt zarządzenia

Pismo kierujące projekt do uzgodnień

Pismo RCL

Pismo BBN

Pismo MF

Pismo do SKRM

Pismo z SKRM

Pismo do RCL

Pismo z RCL

     Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Magdalena Ignerowicz-Malczyk
     Czas wytworzenia: 2016-04-18
     Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
     Czas udostępnienia: 2016-04-18


 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

Projekt zarządzenia

Pismo z MF

Pismo z MSWiA

Pismo z RCL

Pismo z BBN

Dokumenty na SKRM

Pismo z SKRM

Pismo z MF

Pismo do RCL

Pismo z RCL

Pismo kierujące projekt zarządzenia do podpisu

     Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Magdalena Ignerowicz-Malczyk
     Czas wytworzenia: 2016-03-11
     Udostępniający: Magdalena Czerwińska
     Czas udostępnienia: 2016-03-11Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu do spraw przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Połnocnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

Projekt zarządzenia

Pismo skierowane do uzgodnień

Uwagi Prokuratora Generalnego

Uwagi szefa Kancelarii Prezydenta RP

Uwagi MAiC

Uwagi MF

Uwagi MSW

Uwagi RCL

Uwagi BBN

Projekt 13.01.2015

Uwagi MSW

Uwagi RCL

Pismo kierujące na Stały Komitet Rady Ministrów

Pismo kierujące do Komisji Prawniczej

Pismo SKRM

Zwolnienie z komisji Prawniczej

Pismo skierowane do podpisu

     Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Magdalena Ignerowicz-Malczyk
     Czas wytworzenia: 2014-12-10
     Udostępniający: Beata Kozerawska
     Czas udostępnienia: 2014-12-12


 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwa Obrony Narodowej

Projekt zarządzenia

Opinia dot. rozpatrzenia projektu przez Komisje Prawniczą

Pismo w sprawie przedłożenia projektu do podpisu

Uwagi

     Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Robert Simlat
    Czas wytworzenia: 2014-10-29
    Udostępniający: Magdalena Czerwińska
    Czas udostępnienia: 2014-10-29