bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Projekty aktów prawnych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Udostępnianie projektów aktów prawnych

Zgodnie z uchwałą Nr 215 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2011 nr 1, poz. 6)

  • projekty ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz projekty założeń projektów ustaw kierowane do uzgodnień od 1 lutego 2011 r.,
  • projekty rozporządzeń ministrów, kierowane do uzgodnień od 1 lipca 2011 r.,
  • oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami

udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

PROJEKTY ZAŁOŻEŃ PROJEKTÓW USTAW

PROJEKTY USTAW

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ RADY MINISTRÓW

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ PREZESA RADY MINISTRÓW

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska Czas wytworzenia: 2014-06-24 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2014-06-24 13:26