bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Dziennik Urzędowy MON
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Dzienniki Urzędowe Ministra Obrony Narodowej

W związku z obowiązkiem wydawania, od dnia 1 stycznia 2012 r., Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej w formie elektronicznej (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych — Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej publikowany jest na wyodrębnionej stronie internetowej pod adresem
www.dz.urz.mon.gov.pl