bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
RZI Szczecin - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 67/OB/RB/18»
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowo-sztabowego, parkingu i rozbudowie hali sportowej na terenie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie
  13-11-2018
 • Nr referencyjny: 63/RB/18»
  Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji, dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji na realizację zadania polegającego na budowie kuchni-stołówki na 2000 żywionych przy obozowisku Konotop
  30-10-2018
 • Nr referencyjny: 64/RB/18»
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu na 24 pojazdy osobowe w kompleksie wojskowym w m. Wałcz (PKOB 2112)
  24-10-2018
 • Nr referencyjny: 55/RB/18»
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Cybowo
  28-09-2018
 • Nr referencyjny: 60/UPT/18»
  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na modernizację elementów konstrukcji drugiego dna oraz kopuł zbiorników paliwowych w Cybowie.
  10-08-2018
 • Nr referencyjny: 61/RB/18»
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ogrodzeń i pomieszczeń w budynkach nr 22 i 24, remoncie budynków nr 33 i 35 oraz rozbiórce budynku nr 46 w kompleksie wojskowym przy ul. Narutowicza 17B w Szczecinie (PKOB 1274).
  09-08-2018
 • Nr referencyjny: 54/UPT/18»
  wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie kościoła garnizonowego wraz z rozbiórką kaplicy – bud. nr 36 w Koszalinie
  06-08-2018
 • Nr referencyjny: 56/UPT/18»
  wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego na przygotowanie infrastruktury pod montaż Symulatora Taktycznego Współczesnego Pola Walki dla Pododdziałów Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych - ul. Wojska Polskiego w Szczecinie.
  01-08-2018
 • Nr referencyjny: 59/UPT/18»
  wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 2, 4, 7, 9, 19 i 21 w Trzebiatowie.
  30-07-2018