bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 42/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz teletechnicznej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask
  30-11-2018
 • Nr referencyjny: 39/U/2018»
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Budowa lądowisk MEDAVAC, MAZIARNIA oraz stacji trafo i sieci kablowej” w kompleksie wojskowym Nowa Dęba
  17-10-2018
 • Nr referencyjny: 38/U/2018»
  Wykonanie usługi wycinki drzew w ramach zadania „Budowa lądowisk MEDAVAC, MAZIARNIA oraz stacja trafo i sieci kablowej” w kompleksie wojskowym Nowa Dęba
  16-10-2018
 • Nr referencyjny: 34/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Remont budynku nr 35” na terenie kompleksu wojskowego w m. Grójec
  12-09-2018
 • Nr referencyjny: 31/U/2018»
  Dostawa urządzeń w ramach zadania „Budowa hangaru obsług technicznych wraz z zapleczem oraz spadochroniarni” na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie
  10-09-2018
 • Nr referencyjny: 32/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Aktualizacja oznakowania pionowego pola naziemnego ruchu lotniczego" na lotnisku Mińsk Mazowiecki
  07-09-2018
 • Nr referencyjny: 30/U/2018»
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania „Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną” na lotnisku w Dęblinie
  14-08-2018
 • Nr referencyjny: 29/U/2018»
  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Remont budynku nr 35” na terenie kompleksu wojskowego w m. Grójec.
  09-08-2018
 • Nr referencyjny: 28/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Aktualizacja oznakowania pionowego pola naziemnego ruchu lotniczego" na lotnisku Mińsk Mazowiecki.
  08-08-2018