bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr: 7/ZP/19»
  Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych na potrzeby organizacji konferencji głównych księgowych podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON
  07-02-2019
 • Postępowanie nr: 49/ZP/18»
  Usługa ulgowych przejazdów dla uprawnionych żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych pracowników resortu obrony narodowej (ulga 50%) w komunikacji krajowej
  20-12-2018
 • Nr referencyjny: 48/ZP/18»
  Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie nawierzchni dróg i placów przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
  13-12-2018
 • Nr referencyjny: 47/ZP/18»
  Dostawa samochodu osobowego (klasy średniej wyższej) na zabezpieczenie potrzeb Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO I UE w Brukseli.
  05-12-2018
 • Postępowanie nr: 45/ZP/18»
  Dostawa literatury specjalistycznej
  02-11-2018
 • Postępowanie nr: 43/ZP/18»
  Usługa szkolenia okresowego bhp dla żołnierzy zawodowych i pracowników Urzędu MON
  26-10-2018
 • Postępowanie nr: 40/ZP/18»
  Usługa konferencyjna na potrzeby organizacji konferencji nt. „FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HNS W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH MON ORAZ ELEMENTACH POZAMILITARNYCH SYSTEMU OBRONNEGO KRAJU”
  19-10-2018
 • Postępowanie nr: 42/ZP/18»
  Dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branży elektroinstalacyjno-oświetleniowej
  17-10-2018
 • Postępowanie nr: 39/ZP/18»
  świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby organizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych oraz świadczenie usług edukacyjnych, hotelarskich, restauracyjnych na potrzeby organizacji szkolenia specjalistycznego polegającego na przeprowadzeniu superwizji dla psychologów wojskowych podejmujących interwencje kryzysowe wobec osób doświadczających kryzysu lub traumy
  15-10-2018