bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr 10/ZP/19»
  Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne: świadczenie usług gastronomicznych i konferencyjnych w związku z organizacją konferencji naukowej lekarzy weterynarii we Wrocławiu
  15-02-2019
 • Postępowanie nr: 6/ZP/19»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na usługę polegającą na korzystaniu z Codziennego Serwisu Informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej
  14-02-2019
 • Postępowanie nr: 9/ZP/19»
  Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych na potrzeby organizacji konferencji głównych księgowych podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON
  13-02-2019
 • Postępowanie nr: 4/ZP/19»
  Dostawa mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli – III części
  13-02-2019
 • Postępowanie nr: 5/ZP/19»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na dostosowaniu budynków kompleksu do obowiązujących wymagań ppoż. – zabezpieczenie pożarowe zespołu budynków biurowych przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
  13-02-2019
 • Postępowanie nr: 8/ZP/19»
  świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla głównych księgowych pn. Zamknięcie roku 2018 w podmiotach leczniczych
  12-02-2019
 • Nr referencyjny: 3/ZP/19»
  Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - V części
  01-02-2019
 • Nr referencyjny: 2/ZP/19»
  Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - II części.
  15-01-2019
 • Nr referencyjny: 1/ZP/19»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń w budynku w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
  15-01-2019
 • 1
 • 2