bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Ogłoszenia o dialogu technicznym - rok: 2017
  • 10.11.2017 r.»
    Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badania naukowego pn. „Opracowanie technologii odtwarzania geometrii zewnętrznej i struktury wewnętrznej dużych samolotów na potrzeby budowy modeli numerycznych pk. LARE
    10-11-2017
  • 12.09.2017 r.»
    Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badania naukowego pn. „Opracowanie technologii odtwarzania geometrii zewnętrznej i struktury wewnętrznej dużych samolotów na potrzeby budowy modeli numerycznych” pk. LARE
    12-09-2017