bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Ogłoszenia o dialogu technicznym - najnowsze:
 • 10.11.2017 r.»
  Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badania naukowego pn. „Opracowanie technologii odtwarzania geometrii zewnętrznej i struktury wewnętrznej dużych samolotów na potrzeby budowy modeli numerycznych pk. LARE
  10-11-2017
 • 12.09.2017 r.»
  Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badania naukowego pn. „Opracowanie technologii odtwarzania geometrii zewnętrznej i struktury wewnętrznej dużych samolotów na potrzeby budowy modeli numerycznych” pk. LARE
  12-09-2017
 • 02-12-2014 r.»
  Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na usłudze w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Wojskowe Biura Emerytalne, polegającej na rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego modelu systemu informatycznego wykonanego w środowisku posiadanego oprogramowania narzędziowego ARIS Business Architekt for SAP, wykonaniu aplikacji pilotowej w oparciu o rozbudowany model systemu informatycznego oraz wdrożeniu wykonanej aplikacji w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie jako modułu funkcjonalnego ZWSI RON wykonanego w technologii SAP.
  02-12-2014