bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Ogłoszenia o dialogu technicznym
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

02-12-2014 r.


Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na usłudze w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Wojskowe Biura Emerytalne, polegającej na rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego modelu systemu informatycznego wykonanego w środowisku posiadanego oprogramowania narzędziowego ARIS Business Architekt for SAP, wykonaniu aplikacji pilotowej w oparciu o rozbudowany model systemu informatycznego oraz wdrożeniu wykonanej aplikacji w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie jako modułu funkcjonalnego ZWSI RON wykonanego w technologii SAP.

Departament Administracyjny - Zamawiający informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie
usługa w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Wojskowe Biura Emerytalne, polegającej na rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego modelu systemu informatycznego wykonanego w środowisku posiadanego oprogramowania narzędziowego ARIS Business Architekt for SAP, wykonaniu aplikacji pilotowej w oparciu o rozbudowany model systemu informatycznego oraz wdrożeniu wykonanej aplikacji w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie jako modułu funkcjonalnego ZWSI RON wykonanego w technologii SAP.
Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu o dialogu technicznym i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego: 19 stycznia 2015 r. godz. 15:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak Czas wytworzenia: 2014-12-02 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-12-02 12:17 Ostatnia zmiana: 2015-09-09 11:28