bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 01/2019/WD/DEKiD»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  15-01-2019
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 12/2018/WD/DEKiD»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  04-10-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 11/2018/WD/DEKiD»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów
  04-10-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 10/2018/WD/DEKiD»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  07-08-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 9/2018/WD/DEKiD»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. 11 listopada - Niepodległa
  07-08-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  18-07-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 7/2018/WD/DEKiD»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  18-07-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 6/2018/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  04-06-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 5/2018/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  30-05-2018