bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Regulamin konkursu

KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI –
ŁAWKI POMNIKOWEJ UPAMIĘTNIAJĄCEJ
100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu jest Minister Obrony Narodowej, w imieniu którego procedurę konkursową przeprowadza Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej (DEKiD).

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Ławki Niepodległości – ławki pomnikowej łączącej uniwersalny przekaz uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz upamiętniającej tradycję, sławę i chwałę oręża polskiego.

Adres, na który należy składać prace konkursowe
korespondencyjnie na adres: Dyrektor DEKiD al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
lub osobiście do Biura Podawczego: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, parter, biuro podawcze Kancelarii Jawnej w godzinach pracy Urzędu tj. 8.15-16.15.

Ostateczny termin złożenia prac konkursowych
22 maja 2018 r.

Osoba uprawniona do udzielania informacji o Konkursie
Michał WIATER
adres e-mail: mwiater@mon.gov.pl
faks nr: 261 840 151 lub 261 840 137
adres: Dyrektor DEKiD al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Podstawy prawne
Konkurs przeprowadza się w oparciu o:

  • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459,z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
  • ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.),
  • „Koncepcję Programu Ławka Niepodległości upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”, zatwierdzoną przez Organizatora,
  • Regulamin Konkursu.


Szczegóły dotyczące Konkursu oraz założenia projektu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Dokumenty do pobrania
Regulamin Konkursu
załącznik nr 1 - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
załącznik nr 2 - oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majatkowych
załącznik nr 3 - oświadczenie o wprowadzeniu zaleceń Sądu Konkursowego
załącznik nr 4 - pokwitowanie złożenia pracy konkursowej
załącznik nr 5 - pokwitowanie odbioru pracy konkursowej
LOGO Służymy Niepodległej (PDF)
LOGO Służymy Niepodległej (JPG)
LOGO Służymy Niepodległej (AI)
LOGO Służymy Niepodległej (PNG)

informacja o powołaniu Sądu Konkursowego