bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Sprawozdania instytutów badawczych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
ROK 2016

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

 

Sprawozdanie

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta Jaśkowska
Czas wytworzenia: 2017-03-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2017-10-26


Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, al. gen. A. Chruściela "Montera" 105, 00-910 Warszawa

 

Sprawozdanie
Informacja o zatwierdzeniu sprawozdania
Opinia Biegłego Rewidenta


Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Janda
Czas wytworzenia: 2017-08-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2017-08-23 


Wojskowy Instytut Łączności, Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe


Pismo DPZ zatwierdzające Bilans 2016

bilans za 2016 r.

zatwierdzenie bilansu

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Bożenna Pustelnik
Czas wytworzenia: 2017-07-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2017-08-04

 


Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Obornicka 136, 51-114 Wrocław


Informacja o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.


Wytwarzający/Odpowiadający: Gabriela Kosmala
Czas wytworzenia: 2017-08-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2017-08-03

 


Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7; 05-220 Zielonka


Informacja o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.


Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Tkacz
Czas wytworzenia: 2017-07-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2017-07-28


Wojskowy Instytut Medyczny; 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128

1_wprowadzenie do sprawozdania za 2016 r.
2_bilans za 2016 r.
3_rachunek zysków i strat za 2016 r.
4_zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 r.
5_rachunek przepływów pieniężnych za 2016 r.
6_informacja dodatkowa za 2016 r.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Artur Jeschke
Czas wytworzenia: 2017-03-31
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2017-07-18 


 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; 01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 54/56

1_wprowadzenie do sprawozdania za 2016 r.
2_bilans za 2016 r.
3_rachunek zysków i strat za 2016 r.
4_ zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 r.
5_rachunek przepływów pieniężnych za 2016 r.
6_informacja dodatkowa za 2016 r.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Wyszpolska-Dąbrowicz
Czas wytworzenia: 2017-03-10
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2017-07-18 


 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. generała Karola Kaczkowskiego; 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4

1_wprowadzenie do sprawozdania za 2016 r.
2_bilans za 2016 r.
3_rachunek zysków i strat za 2016 r.
4_zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 r.
5_rachunek przepływów pieniężnych za 2016 r.
6_informacja dodatkowa za 2016 r.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Danuta Frydrych
Czas wytworzenia: 2017-03-31
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2017-07-18