bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach będących w nadzorze właścicielskim MON
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
EXATEL S.A.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) informujemy o okolicznościach dotyczących Spółki EXATEL S.A., uzasadniających określenie części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w wysokości innej niż określona w art. 4 ust. 2 ww. ustawy.

 

  •  Strategiczna rola EXATEL S.A. dla telekomunikacji państwa.

Spółka jest jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce dostarczającym rozwiązania dla przedsiębiorstw oraz administracji publicznej.
Jest ostatnim operatorem własności Skarbu Państwa, który ma pełnić rolę narodowego operatora realizującego kluczowe zadania dla państwa z zakresu telekomunikacji.


 

  •  EXATEL S.A. jako przedsiębiorstwo o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Spółka od lat realizuje projekty m.in. dla MON, MSWiA oraz służb specjalnych, a w roku 2016 została wpisana do wykazu przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, co ugruntowało jej pozycję w obszarze zadań na rzecz obronności państwa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym Dz. U. z 2016 r., poz. 1325).


  •  Rozwój usług cyberbezpieczeństwa.

Spółka oprócz dotychczasowej działalności skupia się obecnie na rozwoju usług z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego jako nowego obszaru działalności, tym samym otwierając sobie dostęp do nowego segmentu klientów oraz buduje nowe kompetencje na polskim rynku. EXATEL S.A. stoi na pozycji lidera świadczącego tego typu usługi na rodzimym rynku w tak szerokim zakresie.