bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
ePUAP w WSZW i WKU
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Informacja dla obywateli

Pobierz

Od 5 września 2014 r. na ePUAP (www.epuap.gov.pl) w dziale Bezpieczeństwo narodowe/Spełnianie powszechnego obowiązku obrony udostępnione zostały nowe dedykowane usługi umożliwiające obywatelom:


1)
informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;
2) powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;
3) wnioskowanie o wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
4) wnioskowanie o wydanie zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej.