bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Majątek
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Informacja o majątku

Urząd Ministra Obrony Narodowej posiada w dyspozycji na terenie m. st. Warszawy nieruchomości należące do zasobu nieruchomości Ministerstwa Skarbu Państwa i pozostające we władaniu urzędu Ministra Obrony Narodowej na podstawie następujących decyzji ustanawiających trwały zarząd:

• decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
– nr 14/07 z dnia 17.04.2007 r.;
– nr 37/08 z dnia 08.08.2008 r.;
– nr 38/08 z dnia 08.08.2008 r.;
– nr 65/08 z dnia 31.12.2008 r.

• decyzja Ministra Skarbu Państwa
– nr 14/10 z dnia 15.04.2010 r.;
– nr 48/10 z dnia 05.11.2010 r.;
– nr 16/14 z dnia 14.03.2014 r.

Nieruchomości zlokalizowane są na 15 działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni terenu 99 142 m2 , przy następujących ulicach:

  • ul. Klonowa 1;
  • ul. Klonowa 2;
  • ul. Klonowa 6;
  • Al. Niepodległości 218;
  • ul. Rakowiecka 2;
  • ul. Rakowiecka 4a;
  • ul. Puławska 4a.

Urząd Ministra Obrony Narodowej rozmieszczony jest w 37 budynkach biurowych i magazynowych o łącznej kubaturze 351 148 m3 oraz powierzchni całkowitej 70 261 m2.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska Czas wytworzenia: 2014-07-07 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2014-07-08 10:51