bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Gabinet Polityczny MON
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Informacje o pracownikach GP MON

Informacje o pracownikach Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.)

 

Pan Łukasz Jerzy Kudlicki

Stanowisko: Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej

 

Data urodzenia: 21.04.1973 r.

Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym MON:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Klub Parlamentarny PiS

Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym MON:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Klub Parlamentarny PiS, Biuro Poselskie Mariusza Błaszczaka, Biuro Poselskie Andrzeja Melaka, wynajem lokalu użytkowego, diety i honoraria autorskie

Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym MON:

nie prowadził działalności gospodarczej