bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Adresy
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Sztab Generalny WP

Sztab Generalny Wojska Polskiego

ul. Rakowiecka 4a

00-904 Warszawa

 

Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:

  1. planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych;
  2. programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych;
  3. nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością Sił Zbrojnych, w tym w szczególności nad planowaniem operacyjnym, gotowością mobilizacyjną i bojową, szkoleniem oraz rozwojem organizacyjno-technicznym Sił Zbrojnych;
  4. reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach polityczno-wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
  5. doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych;
  6. planowanie przygotowania Ministerstwa do funkcjonowania na stanowiskach kierowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
  7. przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Sekretariat Szefa SG WP
tel. + 48 261 870 335
fax: + 48 261 870 472

Rzecznik Prasowy SG WP
p.o. ppłk Rafał Zgryziewicz
e-mail: rzgryziewicz@mon.gov.pl  - wyłącznie do kontaktów z mediami
kom. +48 887 751 593


Zespół Prasowy SG WP
tel. + 48 261 870 807,
e-mail: rzeczniksgwp@wp.mil.pl

Zarząd Organizacji i Uzupełnień P-1 SG WP
tel. + 48 261 870 061 fax: + 48 261 870 594

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP
tel. + 48 261 870 430 fax: + 48 261 870 008

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
tel. + 48 261 871 830 fax: + 48 261 870 472

Zarząd Logistyki P-4 SG WP
tel. + 48 261 842 002 fax: + 48 261 870 594

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P-5 SG WP
tel. + 48 261 870 875 fax: + 48 261 870 594

Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 SG WP
tel. + 48 261 870 502 fax: + 48 261 870 008

Zarząd Planowania Rzeczowego P-8 SG WP
tel. + 48 261 842 089 fax: + 48 261 870 382

Centrum Koordynacyjne
tel. + 48 261 871-585 fax: + 48 261 870 008

Biblioteka Sztabu Generalnego WP

tel. + 48 261 871-292