bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Adresy
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Al. Niepodległości 218; 00-911 WARSZAWA
tel. + 48 261 871 205; fax + 48 261 871 586
e-mail: comon.sekretariat@mon.gov.pl

 

Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej
Łukasz Kudlicki
Al. Niepodlegości 218, 00-911 Warszawa
tel. 261 871 104, fax 261 870 950


Sekretarz Stanu w MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 876, faks +48 261 874 973
e-mail: sekretarzstanu@mon.gov.pl

 

Sekretarz Stanu w MON

Tomasz Zdzikot

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 506, 261 874 507, faks +48 261 874 509
e-mail:
zdzikot.sekretariat@mon.gov.pl

 

Sekretarz Stanu w MON
Wojciech Skurkiewicz
ul. Klonowa 1; 00-909 WARSZAWA
tel. + 48 261 871 726
e-mail:
sek.skurkiewicz@mon.gov.pl

 

 

Podsekretarz Stanu w MON
Tomasz Szatkowski

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 624, faks +48 261 874 597
e-mail: podsekdspo@mon.gov.pl

 

Podsekretarz Stanu w MON
Marek Łapiński
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 870 181, 261 870 140; fax. 261 870 182
e-mail: lapinski.sekretariat@mon.gov.pl

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
ul. Rakowiecka 4a, 00-904 Warszawa
tel. + 48 261 870 436, fax + 48 261 870 854


Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 767, faks +48 261 874 911
e-mail: dyrgenmon@mon.gov.pl

 

Kontakt dla mediów

Kontakt wyłącznie dla dziennikarzy:
tel.: + 48 261 840 230, e-mail: newsroom@mon.gov.pl

Kontakt do sekretariatu:
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
tel. 261 840 212, e-mail: comon.media@mon.gov.pl
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

 

Departament Administracyjny
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 840 069
faks + 48 261 874 189
e-mail: da@mon.gov.pl

 

Departament Budżetowy
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 874 013
faks + 48 261 846 914
e-mail: sekretariatdb@mon.gov.pl

 

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 840 117, faks + 48 261 874 789

 e-mail: sekretariat.dks@mon.gov.pl

 

Departament Infrastruktury
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 874 092
faks + 48 261 846 914
e-mail: di@mon.gov.pl

Departament Kadr
00-909 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 29
tel. + 48 261 845 328
faks + 48261 845 806
e-mail: dk@mon.gov.pl

 

Departament Kontroli
00-909 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 29
tel. + 48 261 874 142
faks + 48 261 874 543
e-mail: dkon@mon.gov.pl

 

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 846 859
faks + 48 261 874 789
e-mail: sekretariatdnisw@mon.gov.pl

 

Departament Ochrony Informacji Niejawnych
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 874 233,
faks + 48 261 874 128
e-mail: doin@ron.mil.pl

 

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel.+48 22 8 260 586, 261 874 264, faks + 48 261 846 914
e-mail: dpbm@mon.gov.pl

Departament Polityki Zbrojeniowej
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 846 607; faks + 48 261 874 037
e-mail: dpz@mon.gov.pl

Departament Prawny
00-909 WARSZAWA, ul. Klonowa 1
tel. + 48 261 871 584; faks + 48 261 871 697
e-mail: dp.sekretariat@mon.gov.pl

 

Departament Spraw Socjalnych
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 874 604, faks + 48 261 846 651
e-mail: dss@mon.gov.pl

Departament Strategii i Planowania Obronnego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 874 304
faks + 48 261 846 914
e-mail: dsipo@mon.gov.pl

Departament Wojskowej Służby Zdrowia
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1
tel. +48 261 879 505, faks +48 261 879 532
e-mail: dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl

 

 

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 874 408, faks + 48 261 846 914
e-mail: dwsz.sekretariat@mon.gov.pl

 

 

Biuro Ministra Obrony Narodowej
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 874 432, fax. + 48 261 874 437
e-mail: kontakt@mon.gov.pl

 

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218; 00-911 Warszawa
tel. + 48 261 840 032; fax + 48 261 840 093

e-mail: dgmon.biuro@mon.gov.pl

 

Biuro ds. Umów Offsetowych
00-911 WARSZAWA 60, Al. Niepodległości 218
tel. + 48 261 874 088, tel. + 48 261 874 919

e-mail: buo@mon.gov.pl

 

Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej
01-783 Warszawa, ul. Dymińska 13
tel. 261877710, fax 261877711 (sekr.), 261877770 (kanc.)
e-mail: bdsuot@ron.mil.pl 

 

Biuro do Spraw Proobronnych
00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 28a
tel. 261 845 541, fax 261 845 891
e-mail:
biuroproobronne@mon.gov.pl
organizacje.proobronne@mon.gov.pl
szkolenie.proobronne@mon.gov.pl


WWW: http://bdsp.wp.mil.pl/pl/

facebook.com/proobronni/

 

Informacja dla obywateli

– infolinia o tym, jak załatwić sprawy urzędowe związane z wojskiem:
  222 500 150 (w godz. 8.00–16.00).

– infolinia o tym, jak załatwiać różne sprawy urzędowe w Polsce:
  222 500 115 (w godz.8.00–16.00), (Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2014-06-24 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-24 13:22