bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Zadania Ministra Obrony Narodowej

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej określa Ministra Obrony Narodowej naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. Kieruje on resortem Obrony Narodowej, w tym przede wszystkim całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowuje projekty założeń obronnych państwa oraz sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.

Konstytucja RP przyznaje Ministrowi Obrony Narodowej prawo realizacji uprawnień prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju.

W zakresie odpowiedzialności urzędu Ministra Obrony Narodowej znajduje się m.in.:

 • kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności sił zbrojnych; przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych;
 • realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony państwa;
 • sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.;
 • sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony;
 • kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony;
 • zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
 • kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej.


Minister ON kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio lub przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu, szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego RSZ oraz Dowódcy Operacyjnego RSZ.

Minister sprawuje nadzór nad:

 • gospodarką finansową;
 • polityką kadrową;
 • działalnością kontrolną;
 • działalnością obsługi prawnej;
 • realizacją polityki obronnej;
 • kontaktami międzynarodowymi;
 • planowaniem, programowaniem i koordynacją pozamilitarnych przygotowań obronnych;
 • realizacją na terytorium RP zadań inwestycyjnych określonych w programie NSIP;
 • działalnością duszpasterstw wojskowych.


Minister ON wykonuje swoje statutowe zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, w skład którego wchodzi Sztab Generalny WP.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2014-06-24 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-24 09:10