bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Polityki Zbrojeniowej

 

Departament Polityki Zbrojeniowej odpowiada za określanie założeń i celów polityki zbrojeniowej resortu oraz monitorowanie ich realizacji w obszarach związanych z systemem pozyskiwania sprzętu wojskowego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, międzynarodowej współpracy zbrojeniowej oraz funkcjonowania i rozwoju przemysłowego potencjału obronnego, a także współpracy Ministerstwa z krajowymi i zagranicznymi podmiotami przemysłu obronnego.

 

Departament odpowiada również za organizowanie i nadzór nad realizacją zadań na rzecz obronności kraju przez wybranych przedsiębiorców. Ponadto Departament w imieniu Ministra Obrony Narodowej realizuje czynności nadzoru właścicielskiego wobec określonych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz pełni funkcję organu nadzoru wobec wskazanych technicznych instytutów badawczych.

 

Jednocześnie Dyrektor Departamentu pełni funkcję Krajowego Dyrektora do spraw Uzbrojenia (National Armaments Director – NAD), reprezentując resort obrony narodowej na forum NATO i UE oraz w międzynarodowych kontaktach bilateralnych o tematyce dotyczącej uzbrojenia i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych.  

 

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 • prowadzenie analiz dotyczących procesu programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP w zakresie sprzętu wojskowego oraz monitorowanie tego procesu w odniesieniu do celów polityki zbrojeniowej;
 • ­organizowanie i monitorowanie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, w tym opracowywanie aktów prawa wewnętrznego regulujących jego funkcjonowanie;
 • ­koordynacja przedsięwzięć związanych z procesem oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dla zamówień na usługi i sprzęt wojskowy na potrzeby Sił Zbrojnych RP;
 • ­projektowanie i wdrażanie systemowych działań dotyczących prowadzenia polityki zbrojeniowej na arenie międzynarodowej, w tym współpracy ukierunkowanej na pozyskanie nowych technologii i sprzętu wojskowego;
 • ­koordynacja udziału resortu w pracach i przedsięwzięciach oraz projektach zbrojeniowych, a także dotyczących przemysłu obronnego, prowadzonych w ramach NATO, i UE oraz  współpracy bilateralnej;
 • ­określanie poziomu możliwości udziału krajowych i zagranicznych podmiotów przemysłowych w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP;
 • ­przygotowywanie rozwiązań systemowych w zakresie realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa, w tym podział środków budżetowych i prowadzenie kontroli w tym obszarze oraz militaryzacja przedsiębiorców i prowadzenie szkoleń obronnych;
 • ­identyfikacja przedsiębiorców do Programu Mobilizacji Gospodarki oraz kwalifikowanie podmiotów do kategorii przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
 • ­wykonywanie praw i obowiązków wynikających z posiadanych przez Skarb Państwa akcji/udziałów w spółkach prawa handlowego nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
 • ­wykonywanie w imieniu Ministra Obrony Narodowej czynności nadzorczych w odniesieniu do określonych technicznych instytutów badawczych. 

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:36