bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Infrastruktury

Departament Infrastruktury jest właściwy w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami w zakresie zastrzeżonym dla Ministra, opracowywania projektów aktów prawnych i analiz z obszaru infrastruktury wojskowej oraz ochrony środowiska.

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. kształtowanie polityki resortu w zakresie gospodarowania nieruchomościami, w tym związanej z wykonywaniem prawa trwałego zarządu;
 2. określanie zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;
 3. prowadzenie ewidencji terenów zamkniętych resortu;
 4. kształtowanie polityki ekologicznej resortu, opracowywanie norm oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska;
 5. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z obszaru infrastruktury, umów międzynarodowych oraz udział w pracach krajowego systemu notyfikacji aktów prawnych państw UE;
 6. bezpośredni nadzór nad wykorzystywaniem dotacji na cele inwestycji budowlanych udzielanych przez Ministra oraz opracowywanie analiz w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych w resorcie;
 7. nadzorowanie stanu i sposobu wykorzystywania nieruchomości darowanych i użyczonych w celu założenia lub rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego;
 8. wykonywanie funkcji organu nadzorującego w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 9. wykonywanie zadań wynikających z koordynowania uczestnictwa resortu w "Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa" (NSIP), w tym współpraca ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy NATO oraz właściwymi instytucjami NATO;
 10. wykonywanie czynności w zakresie ustalonym przez Podsekretarza Stanu, sprawującego bieżący nadzór nad Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
 11. wykonywanie czynności w zakresie ustalonym przez Podsekretarza Stanu, sprawującego bieżący nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego;
 12. opracowywanie analiz dotyczących utrzymania i poprawy stanu technicznego infrastruktury wojskowej, zgodnie z priorytetami określonymi w resorcie oraz wymogami ustawy - prawo budowlane i innych właściwych przepisów.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2014-07-02 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-02 14:41