bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Budżetowy

Departament Budżetowy kształtuje budżet resortu, rachunkowość oraz system finansowania jednostek organizacyjnych resortu. Odpowiada za organizację służby finansowej w resorcie oraz za współpracę z właściwymi organami budżetowymi i ekonomicznymi NATO i UE.

 

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. organizacja i kierowanie procesem planowania budżetowego w resorcie, przygotowanie projektu budżetu resortu;
 2. opracowywanie prognoz kształtowania wydatków obronnych na potrzeby planowania średniookresowego i długoterminowego;
 3. prowadzenie ewidencji i dokonywanie zmian w układzie wykonawczym budżetu oraz opracowywanie kwartalnych i rocznych ocen realizacji wydatków budżetowych;
 4. prowadzenie księgowości finansowej dysponenta głównego, realizowanie jego wydatków i dochodów budżetowych, przekazywanie środków do dysponentów różnego stopnia oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych resortu;
 5. opracowywanie, wdrażanie i kontrola funkcjonowania systemu rachunkowości w resorcie;
 6. nadzór nad prawidłowością realizowanych dochodów i wydatków w resorcie, ewidencja niedoborów i strat w majątku resortu;
 7. obsługa finansowo-rachunkowa wydatków dysponenta głównego w zakresie centralnych planów rzeczowych resortu;
 8. organizacja służby finansowej w resorcie;
 9. analiza stanu ewidencyjnego należności budżetowych resortu.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2014-07-02 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-02 14:27