bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Departament Administracyjny

Departament Administracyjny obsługuje finansowo i logistycznie Ministerstwo oraz żołnierzy i pracowników w strukturach poza granicami państwa.

  

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

  1. prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych i składników majątku Ministerstwa, realizowanie wydatków i dochodów budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych Ministerstwa;
  2. obsługa Ministerstwa w zakresie obrachunku uposażeń i wynagrodzeń osobowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego, realizacja świadczeń socjalnych i innych należności żołnierzy zawodowych oraz pracowników;
  3. obsługa administracyjna i finansowo-materiałowa polskich przedstawicielstw wojskowych i polskich zespołówłącznikowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz stanowisk służbowych w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych oraz międzynarodowych strukturach wojskowych, a także ataszatów obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. wykonywanie zadań służby bhp w stosunku do żołnierzy zawodowych i pracowników Ministerstwa oraz polskich przedstawicielstw wojskowych i polskich zespołów łącznikowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz stanowisk służbowych w strukturach NATO, a także ataszatach obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. planowanie i koordynacja zadań związanych z zabezpieczeniem transportowym; planowanie i realizacja zadań związanych z zakupami, usługami i zaopatrywaniem w zakresie: sprzętu mechanizacji prac biurowych, kulturalno-oświatowego, kwaterunkowego, przeciwpożarowego, służby żywnościowej oraz produktów geograficznych, prowadzenie gospodarki magazynowej, realizacja napraw sprzętu informatycznego i ochrony informacji niejawnych oraz systemów zabezpieczeń technicznych oraz zaopatrywanie w drobny sprzęt i materiały eksploatacyjne komórek organizacyjnych;
  6. wykonywanie funkcji zarządcy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, gospodarowanie budynkami, lokalami, pomieszczeniami oraz innymi składnikami majątku będącego w dyspozycji Ministerstwa, a także realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych w obiektach Ministerstwa;

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-02 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-02 13:35