bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej odpowiada za zabezpieczenie bieżącej działalności Ministra, a także zapewnienie Ministrowi informacji na temat bieżącej działalności Sił Zbrojnych oraz aktualnej sytuacji bezpieczeństwa państwa. Celem działalności Centrum jest zapewnienie Ministrowi warunków do kierowania resortem.

 

 

Do zakresu zadań Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej należy w szczególności:

 1. organizacja i obsługa pracy Ministra, w tym:
  a) przygotowanie i obsługa spotkań Ministra oraz posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa i innych organów kolegialnych,
  b) obsługa bieżącej korespondencji krajowej i zagranicznej Ministra,
  c) obsługa administracyjno-biurowa Ministra oraz Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej
  d) zapewnienie obsługi medialnej Ministra,
  e) prowadzenie kalendarza zajęć Ministra,
  f) współpraca z kancelariami Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, sekretariatami oraz centrami operacyjnym i ministrów oraz Kancelariami Sejmu RP i Senatu RP – z zastrzeżeniem właściwości Departamentu Prawnego – w sprawach związanych z wypełnieniem zadań Ministra określonychw ustawach,
  g) przygotowanie i realizacja krajowych i zagranicznych kontaktów Ministra;
 2. zlecanie przygotowywania Ministrowi informacji na temat bieżącej działalności Sił Zbrojnych oraz aktualnej sytuacji bezpieczeństwa państwa;
 3. zorganizowanie systemu całodobowego dostępu Ministra do informacji o sytuacji w resorcie.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-02 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-24 11:29