bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Biuro Ministra Obrony Narodowej

Biuro Ministra Obrony Narodowej odpowiada za bieżącą obsługę działalności Ministra Obrony Narodowej, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.
Celem działalności Biura jest zapewnienie Ministrowi Obrony Narodowej warunków do kierowania resortem.

 

Do zakresu zadań Biura Ministra Obrony Narodowej należy w szczególności:

  1. obsługa merytoryczna i biurowa kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej;
  2. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów na posiedzenie Sejmu RP, Senatu RP oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie;
  3. realizacja zadań w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie;
  4. rozpatrywanie kierowanych do Ministra Obrony Narodowej petycji, skarg i wniosków oraz wystąpień w sprawach działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.