bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Praktyki studenckie i staże w MON
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Staże

STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Zrealizowanie w Ministerstwie Obrony Narodowej stażu dla osób bezrobotnych umożliwia zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych cennych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

 

Staż dla osób bezrobotnych w Ministerstwie Obrony Narodowej:

  • przeznaczony jest dla osób posiadających status osoby bezrobotnej;
  • organizowany jest we współpracy z Urzędami Pracy z terenu całego kraju w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Pracy, a Ministerstwem Obrony Narodowej i może trwać od 3 do 12 miesięcy;
  • wiąże się przyznaniem stażyście przez Urząd Pracy stypendium, o którym mowa w  art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • kończy się wydaniem opinii zawierającej informacje o realizowanych zadaniach i umiejętnościach nabytych w trakcie stażu;

 

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przebiegu staży dla osób bezrobotnych udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Rekrutacji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego MON pod numerami telefonów: 261 840 042; 261 840 515.

Wytwarzający/Odpowiadający: BDG MON Czas wytworzenia: 2016-04-15 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-04-15 09:52