bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Petycje
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Złożone petycje

Petycja o zmianę paragrafu 2 rozporządzenia MON z dnia 4 maj 2009r w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych RP

Treść petycji

 

Data złożenia: 08.02.2019 r.


Petycja w sprawie zmian w rozporządzeniu MON z dnia 26 lipca 2006r.

Treść petycji

 

Data złożenia: 07.02.2019 r.


Petycja dot. stworzenia ram prawnych dla realizacji praw przyznanych na mocy dekretu z 10.08.1945 r. o częściowej demobilizacji żołnierzy armii czynnej

Treść petycji

 

Data złożenia: 30.01.2019 r.


Petycja o nowelizację przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 25.09.2018 r.


Petycja w sprawie zmiany ustawy o powszechnym obowiązku Obrony RP - zmiana kategorii zdolności do służy wojskowej D

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 14.09.2018 r.


Petycja w sprawie roztrzygnięcia lub podjęcia innego działania dot. stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 19.03.2018 r.


Petycja w sprawie publikacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 26.02.2018 r.


 

Petycja w sprawie rozformowania składu Pomiechówek

Treść petycji

zał. nr 1

zał. nr 2

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 31.01.2018 r.


Petycja w sprawie określania zdolności osób głuchuch i niedosłyszących do pełnienia zawodowej służby wojskowej

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 08.01.2018 r.


Petycja w sprawie kontraktu na modernizację samolotów PZL-130 Orlik

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 10.11.2016 r.

Petycja zrealizowana


 

Petycja w sprawie waloryzacji wojskowych świadczeń emerytalnych

Treść petycji:

część 1

część 2

część 3

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 28.07.2016 r.

Petycja zrealizowana

 


Petycja w sprawie nadania nowego brzmienia art. 3 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 31.05.2016 r.

Petycja zrealizowana

 


Petycja w sprawie waloryzacji wojskowych świadczeń emerytalnych

Treść petycji

Odpowiedź na petycję:

część 1

część 2

część 3

część 4

 

Data złożenia: 30.03.2016 r.

Petycja zrealizowana


Petycja w sprawie dokonania wyrównań pracownikom cywilnym wojska wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych należności ze stosunku pracy za lata 2012-2015

Treść petycji

Informacja dot. terminu udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 30.11.2015 r.

Petycja zrealizowana


Petycja w sprawie zawodowych i placowych problemów pracowników wojska

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 25.11.2015 r.

Petycja zrealizowana