bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Kontrole
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Wyniki kontroli

Realizacja zadań wsparcia przez państwo-gospodarza w ramach zabezpieczenia ćwiczeń sił NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2016

Pobierz

 

Wdrażanie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej

Pobierz

 

Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 29 – obrona narodowa oraz  wykonanie planów finansowych funduszu modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego

 

Pobierz

 

Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej 2013-214

Pobierz

 

Wykorzystanie dotacji Ministra obrony narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia 2012-2014

Pobierz

 

Wystąpienie pokontrolne. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Pobierz

 

Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej 2014 r.

Pobierz

 

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Pobierz

 

Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Pobierz

 

Wystąpienie pokontrolne. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Pobierz

 

Wystąpienie pokontrolne. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Pobierz

 

Wystąpienie pokontrolne. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych lata 2010-2012

Pobierz

 

Informacja o wynikach kontroli. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej 2011.

Pobierz

 

Wystąpienie pokontrolne. Kontrola funkcjonowania audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r.

Pobierz

 

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Pobierz

Informacja o wynikach kontroli wspierania środkami publicznymi restrukturyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego 2011 r.

Pobierz

 

Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej 2010 r.

Pobierz

 

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Pobierz

Przygotowanie lotniska w Poznaniu-Krzesinach do bazowania samolotów F-16 2010 r.

Pobierz

 

Organizacja wyjazdów i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie korzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010

Pobierz

 

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Pobierz

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przez organy administracji rządowej 2009 r.

Pobierz

 

Przygotowanie lotniska w Poznaniu-Krzesinach do bazowania samolotów F-16 lata 2001-2009

Pobierz

 

Realizacja zamówienia publicznego Ministra Obrony Narodowej na wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pt. IP-Krypto określonej kryptonimem "Szałwia" 2008 r.

Pobierz

 

Planowanie zakupu, dystrybucja i ewidencja sprzętu komputerowego w jednostkach obrony narodowej 2008 r.

Pobierz

 

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 roku część 29 - Obrona narodowa.

Pobierz

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 29 - Obrona narodowa.

Pobierz

 

Wystapienie pokontrolne. Wykorzystania przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie m. st. Warszawy, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.

Pobierz

 

Protokół kontroli. Wykonanie budżetu państwa w 2005 r. w części 29 – Obrona narodowa przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego MON, wykonującego funkcję Ministra Obrony Narodowej jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

Pobierz

 

Informacja o wynikach kontroli w zakresie zamówienia publicznego MON na dostawę kołowego transportera opancerzonego 2004 r.

Pobierz

 

Wyniki kontroli prowadzonych w urzędzie Ministra Obrony Narodowej za okres 2009 r. - 2014 r. - pion Dyrektora Generalnego

Pobierz

 

Informacja o wynikach kontroli nadzoru nad przebiegiem zasadniczej służby wojskowej w czasie wolnym od zajęć szkoleniowych 1999 r.

Pobierz