bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Audyt wewnętrzny
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Komitet Audytu

Komitet audytu został powołany Nr 42/MON z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powolania komitetu audytu (Dz. Urz. MON, 2015 r., poz. 335).
Pobierz

Komitet pełni funkcję doradczą na rzecz Ministra Obrony Narodowej, w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego. Swoim działaniem obejmuje cały obszar działu administracji rządowej obrona narodowa.

 

Szczegółowe informacje o uprawnieniach, zadaniach i funkcjonowaniu komitetu zawarte są w REGULAMINIE KOMITETU AUDYTU - załącznik do Zarządzenia nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 czerwca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu (Dz. U. MON 2013 r., nr 13, poz. 153)
Pobierz

Zmiany do Regulaminu Komitetu audytu – Zarządzenie nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 3)
Pobierz

 

Zmiany do Regulaminu Komitetu audytu – Zarządzenie nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. MON 2016 r., poz. 24)

Pobierz

 

***

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBRONA NARODOWA

 

SPRAWOZDANIE - 2017 ROK
Pobierz

 

SPRAWOZDANIE - 2016 ROK
Pobierz

 

SPRAWOZDANIE - 2015 ROK
Pobierz

 

SPRAWOZDANIE - 2014 ROK
Pobierz

 

SPRAWOZDANIE - 2013 ROK
Pobierz

 

SPRAWOZDANIE -2012 ROK
Pobierz

 

SPRAWOZDANIE -2011 ROK
Pobierz

 

SPRAWOZDANIE - 2010 ROK

Pobierz