bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
RZI Szczecin - rok: 2018
 • Nr referencyjny: 58/D/18»
  Zakup sprzętu kwaterunkowego sakralnego i sprzętu na zabezpieczenie potrzeb nowopowstałych stanowisk pracy w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin
  27-07-2018
 • Nr referencyjny: 53/UPT/18»
  Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku nr 36 (kuchnia-stołówka) przy obozowisku Jaworze
  26-07-2018
 • Nr referencyjny: 51/UPT/18»
  Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztowej na wykonanie przyłącza elektro - energetycznego oraz aktualizację dokumentacji projektowej branży elektrycznej, teletechnicznej, technologii paliwowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na modernizacji bazy MPS Dziwnów w KPW Świnoujście
  25-07-2018
 • Nr referencyjny: 41/UPT/18»
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na dostosowaniu pomieszczeń w bud. 7, 28, 38, 53, 54 dla potrzeb OŻW w Szczecinie
  11-07-2018
 • Nr referencyjny: 48/D/18»
  Zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych
  10-07-2018
 • Nr referencyjny: 49/RB/18»
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ogrodzeń i pomieszczeń w budynkach nr 22 i 24, remoncie budynków nr 33 i 35 oraz rozbiórce budynku nr 46 w kompleksie wojskowym przy ul. Narutowicza 17B w Szczecinie (PKOB 1274)
  10-07-2018
 • Nr referencyjny: 34/UPT/18»
  Usługa polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową, audytem energetycznym oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na termomodernizacji wraz z budową zabezpieczeń ppoż budynku koszarowego nr 5 przy ul. Metalowej 39 w Szczecinie
  19-06-2018
 • Nr referencyjny: 35/UPT/18»
  Usługa polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przystosowaniu infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gryfickim
  15-06-2018
 • Nr referencyjny: 31/RB/18»
  wykonanie robót budowlanych obejmujących remont elewacji budynków nr 9 i 10 z wymianą stolarki okiennej oraz remont elewacji z wymianą bram garażowych i stolarki okiennej budynku nr 16 przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie (PKOB 1274)
  07-06-2018