bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
RZI Szczecin - rok: 2017
 • Nr referencyjny: 47/RB/17»
  wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pokrycia dachowego budynków nr 9 i 10 oraz remont odwodnienia połaci dachowej, elewacji z wymianą bram garażowych i stolarki okiennej budynku nr 18 przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie (PKOB 1274)
  08-06-2017
 • Nr referencyjny: 44/U/17»
  Usługa polegająca na naprawie i konserwacji aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych
  30-05-2017
 • Nr referencyjny: 42/RB/17»
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont budynku szkoleniowego nr 6 przy ul. Łąkowej w Trzebiatowie (PKOB 1274)
  24-05-2017
 • Nr referencyjny: 37/D/17»
  Dostawa rezerwowa energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w rejonie działania RZI dla 175 przyłączy
  26-04-2017
 • Nr referencyjny: 36/D/17»
  Zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w warsztatach RZI
  20-04-2017
 • Nr referencyjny: 30/D/17»
  Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w rejonie działania RZI dla 175 przyłączy.
  06-04-2017
 • Nr referencyjny: 31/RB/17»
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont części poddasza w budynku nr 22 przy ul. Narutowicza 17B w Szczecinie celem przystosowania istniejących pomieszczeń do wymogów określonych dla pomieszczeń biurowych (PKOB 1274)
  05-04-2017
 • Nr referencyjny: 21/RB/17»
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie modernizacji budynku warsztatu mechanicznego nr 36 w Stargardzie (PKOB 1274)
  23-03-2017
 • Nr referencyjny: 20/UPT/17»
  Usługa polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na remoncie budynków hangarów nr 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 w Mirosławcu w zakresie remontu i przebudowy przedmiotowych budynków, instalacji ogrzewania i osuszania
  15-03-2017