bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
RZI Szczecin - rok: 2017
 • Nr referencyjny: 19/UPT/17»
  Usługa polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na remoncie budynków hangarów nr 94, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 i 107 w Mirosławcu w zakresie remontu i przebudowy przedmiotowych budynków, instalacji ogrzewania i osuszania
  15-03-2017
 • Nr referencyjny: 18/UPT/17»
  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania Remont budynku koszarowego nr 2 na terenie JW. przy ul. 4-go Marca w Koszalinie i modernizacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 12 przy ul. Zwycięstwa 202 w Koszalinie
  08-03-2017
 • Nr referencyjny: 24/UPT/17»
  Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie pasa ćwiczeń taktycznych Bucierz w CSWL Drawsko Pomorskie
  08-03-2017
 • Nr referencyjny: 13/UPT/17»
  Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na dostosowaniu pomieszczeń w bud. 7, 28, 38, 53, 54 dla potrzeb OŻW w Szczecinie
  07-03-2017
 • Nr referencyjny: 15/RB/17»
  Roboty budowlane dla zadania obejmującego remont urządzeń odbojowych nabrzeży Basenu Węglowego Komendy Portu Wojennego Świnoujście (PKOB 2151)
  01-03-2017
 • Nr referencyjny: 10/UPT/17»
  Usługa polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku koszarowego nr 10 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie
  17-02-2017
 • Nr referencyjny: 6/UPT/17»
  Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku nr 5 na potrzeby WKU w Kołobrzegu
  09-02-2017
 • Nr referencyjny: 5/D/17»
  Zakup sprzętu kwaterunkowego
  08-02-2017
 • Nr referencyjny: 3/U/17»
  Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych
  03-02-2017