bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
RZI Szczecin - rok: 2017
 • Nr referencyjny: 82/RB/17»
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń budynku szkoleniowego nr 13 na salę treningów strzelców przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM w Koszalinie (PKOB 2420)
  07-12-2017
 • Nr referencyjny: 78/RB/17»
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych etapu I zadania polegającego na budowie poligonowego kontenerowego składu materiałowego przy obozowisku Konotop obejmującego budowę ogrodzenia składu, dróg, placów, przyłącza energetycznego, obwałowań, oświetlenia i montaż kontenerów (PKOB 2420)
  20-11-2017
 • Nr referencyjny: 77/RB/17»
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ogrodzenia wewnętrznego w kompleksie przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie oraz rozbudowę systemu CCTV i integrację SKD w kompleksach przy ul. Ostrawickiej 16 i ul. Narutowicza 17b w Szczecinie (PKOB 2420)
  25-10-2017
 • Nr referencyjny: 76/RB/17»
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku koszarowego nr 47 na potrzeby budynku biurowo-sztabowego w Mirosławcu (PKOB 1274)
  18-10-2017
 • Nr referencyjny: 75/RB/17»
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 7 na potrzeby laboratorium – na terenie CSSP Koszalin (PKOB 2420)
  16-10-2017
 • Nr referencyjny: 73/RB/17»
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie przebudowy budynku nr 38 w m. Szczecin (PKOB 1274)
  29-09-2017
 • Nr referencyjny: 68/RB/17»
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku koszarowego nr 47 na potrzeby budynku biurowo-sztabowego w Mirosławcu (PKOB 1274)
  17-08-2017
 • Nr referencyjny: 64/U/17»
  Usługa polegająca na sporządzeniu mapy zasadniczej i ewidencyjnej z aktualizacją ewidencji i użytków w rejonie działania RZI Szczecin
  04-08-2017
 • Nr referencyjny: 63/D/17»
  Zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w warsztatach RZI
  01-08-2017