bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
RZI Szczecin - rok: 2014
 • Nr referencyjny: 153/RB/14»
  Roboty budowlane obejmujące przebudowę z rozbudową malarni w części budynku warsztatowego nr 58 z wykonaniem przebudowy zewnętrznej instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej dla całego budynku zlokalizowanego na terenie JW. 2117 w Kołobrzegu (PKOB 1274)
  30-12-2014
 • Nr referencyjny: 149/RB/14»
  Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku garażowego nr 40 na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej nr 16 (PKOB 1242).
  15-12-2014
 • Nr referencyjny: 148/UPT/14»
  Usługa polegającą na wykonaniu analizy rozkładu nadciśnienia fali uderzeniowej, programu inwestycji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Wykonanie obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11 w Ustroniu Morskim”
  11-12-2014
 • Nr referencyjny: 145/RB/14»
  Roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury – dróg i placów wraz z przebudową sieci podziemnych i ogrodzenia na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej nr 16 wraz z zawiadomieniem ZWINB o zakończeniu budowy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (PKOB 2222, 2223, 2224, 2112)
  27-11-2014
 • Nr referencyjny: 144/UPT/14»
  Usługa polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP 87 w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu oraz wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP 60 w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu.
  24-11-2014
 • Nr referencyjny: 142/UPT/14»
  Wykonanie programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań obejmujących rozbudowę systemów ochrony technicznej w budynkach nr 1, 2, 3, 6, 11, 37 w Stargardzie Szczecińskim oraz w budynku nr 16 Rejonu Obsługi Abonentów w Szczecinie.
  18-11-2014
 • Nr referencyjny: 139/RB/14»
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę i remont systemów ochrony technicznej w kompleksach RZI Szczecin (PKOB 1274)
  17-10-2014
 • Nr referencyjny: 131/RB/14»
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przyłącza teleinformatycznego pomiędzy budynkiem nr 31 a 38 oraz wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym instalacji sygnalizacji pożaru, systemów ochrony SSWiN, SKD i CCTV w budynku nr 38 przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie wraz z integracją wykonanych instalacji z systemem ochrony funkcjonującym w kompleksie (PKOB 1274)
  14-10-2014
 • Nr referencyjny: 138/RB/14»
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku nr 5 w Jednostce Wojskowej przy ul. Metalowej 52 w Szczecinie Podjuchach (PKOB 1274).
  08-10-2014